PO.CITY, o.z.

Kontakty

Odoslať e-mailom: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://www.po-city.sk

Kontaktný formulár

Odoslať email. Všetky položky označené * sú povinné

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie:

PO.CITY je občianske združenie na podporu regionálnych umeleckých aktivít. Hlavnými cieľmi združenia je organizácia a aktívna podpora regionálneho kultúrneho života, iniciácia a príprava podujatí podporujúcich komunitné umenie. Činnosť združenia sa koncentruje na realizáciu kultúrnych podujatí: filmových premietaní, výtvarných výstav, hudobných koncertov, literárnych čítaní a pod. PO.CITY participuje na organizácii workshopov, seminárov, spoločenských a vzdelávacích podujatí pre odbornú a občiansku verejnosť. Dôraz pri svojej činnosti kladieme na spoluprácu s partnerskými organizáciami a orgánmi samosprávy v regióne.